Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Pluk iets moois respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciele doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pluk iets moois. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door door ons worden verzameld, waar deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Wanneer je een bestelling plaatst hebben we je naam, adres, e-mail adres, het IP-adres en betaalgegevens nodig voor het kunnen uitvoeren van je bestelling. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Shopify. Zij verzamelen informatie over je bestelling en informatie over het apparaat en de browser die je gebruikt.

Zij gebruiken deze informatie om risico- en fraude-screening te kunnen doen, authenticatie en betalingen. Shopify gebruikt bepaalde persoonlijke informatie zoals IP-adres om bepaalde mogelijk frauduleuze transacties automatisch voor een korte periode te blokkeren.

Shopify is verantwoordelijk voor de verdere overdracht van persoonlijke informatie aan derden in overeenstemming met het EU-VS Privacy Shield Framework, het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework, en de Canadadese Wet Personal Information Protection and Electronic Documents (PIPEDA)


E-mail en mailinglijsten

Mailblue

Onze website maakt gebruik van Mailblue, een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Je ontvangt van ons alleen een nieuwsbrief  als je hiervoor hebt aangemeld via een (dubbele) opt-in of via beurzen. Onder aan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Mailblue zal je naam en e-mail adres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je persoonsgegevens worden door Mailblue beveiligd opgeslagen.

Yourhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van diensten van Yourhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mail vertrouwelijk.

 Payment processors

Shopify Payments
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shipify payments. Shopify verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Shopify bewaart je gevens niet langer dan op de grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 


Beoordelingen

Feedback Company

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als je een review achterlaat via Feedback Company dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat we je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot je order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen te behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Boekhouding

Easyadmin

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Easyadmin. In geval van het opmaken van een factuur voor zakelijke doeleinden delen wij je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Easyadmin. Easyadmin is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Easyadmin gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

BOL.com
 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om -anders dan op je verzoek- op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pluk iets moois op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van rechtswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons) gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijk termijn loopt bewaren.

 

Je rechten

Pluk iets moois respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draag er zorg voor dat je persoonlijk informatie die je eventueel aan haar versterkt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene verordening gegevensbescherming wordt behandeld. Je hebt het recht te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen. Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies


Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


 

Contactgegevens

Pluk iets moois
Sumatrastraat 11
2022 XK Haarlem
Nederland

06-10466760
info@plukietsmoois.nl

Contactpersoon: Jeanette Meijers